x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Aktualności

KOMUNIKAT
2020-05-05

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż od dnia 11 maja 2020 r. Wodociągi Dębickie wznawiają  włączenia i odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu odpowiednich warunków tj.:

1. W skład komisji odbiorowej wchodzić będzie po jednej osobie reprezentującej każdą ze stron: Inwestora, Wykonawcy, Wodociągów Dębickich;

2. Każdy członek Komisji nie może wykazywać objawów chorobowych, posiadać maseczkę oraz rękawiczki. 

 

Szanowni Państwo,

Trudna sytuacja, z którą przychodzi nam się mierzyć w związku z pandemią COVID-19, wymaga przewartościowania wielu celów. Zauważamy, że wielu z Państwa jest w cięższej sytuacji ekonomicznej. Dlatego wychodzimy do Klientów z drobną pomocą, na którą możemy sobie na chwilę obecną pozwolić. Przygotowaliśmy kilka propozycji osłonowych dla tych z Państwa, których sytuacja związana z wystąpieniem koronawirusa, dotknęła szczególnie.

Działania osłonowe skierowane są do klientów indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących niekomercyjne usługi dla mieszkańców.

WSZYSTKIE WNIOSKI W SPRAWACH WYMIENIONYCH WYŻEJ PROSIMY SKŁADAĆ KORESPONDENCYJNIE LUB MAILOWO NA ADRESY WYMIENIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.wodociagi.debickie.pl

KOMUNIKAT
2020-03-13

Szanowni Państwo,

1. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Dębickich zostało zamknięte do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klientów:

- telefonicznie: 14 670 68 14, 14 670 68 35

- poprzez pocztę elektroniczną:  bok@wodociagi.debickie.pl

- poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta: https://ibowodociagi.debickie.pl/

- poprzez skrzynkę kontaktową wywieszoną przy głównej bramie wjazdowej przy ul. Kosynierów 
  Racławickich 35

2. Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat za wodę na rachunek bankowy wskazany na otrzymanej fakturze.

Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wodę i ścieki bez prowizji w Oddziałach  Banku Pekao S.A. przy ul. Kościuszki i ul. Głowackiego. 

3. Prace związane z wymianą wodomierzy, zaworów przy wodomierzach zostają wstrzymane do odwołania, z wyłączeniem sytuacji awaryjnychktóre będą usuwane po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

4. Okres oczekiwania na warunki techniczne oraz uzgodnienia także może ulec przedłużeniu.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową  w ul. Kosynierów Racławickich w  Dębicy o długości ok. 0,64 km – to pierwszy etap kolejnego rozpoczętego zadania w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej  Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego przy współudziale środków unijnych, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy został zakupiony wózek widłowy, który ma za zadanie poprawić komfort pracy, jak również zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

Zakupu wózka widłowego dokonano w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków BHP w Wodociągach Dębickich”, dofinasowanie w kwocie 30 tys. zł „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konkurs nr 2019.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Zarząd Wodociągów Dębickich zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a dokonany zakup wózka widłowego ma charakter prewencyjny, przyczyniający się do poprawienia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników.

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. uruchomiły na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy naziemną elektrownię fotowoltaiczną o mocy łącznej 196 kWp.

Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci. W marcu udało się wyprodukować pierwsze kilowatogodziny  energii. W godzinach największego nasłonecznienia instalacja zabezpieczy 70 – 90 proc. bieżącego zapotrzebowania mocy. W skali roku realnie jest to ok. 20-25 proc. energii, którą zużywa się na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii koronawirusa. Wg WHO ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez system zaopatrzenia w wodę jest niskie. Do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 może być przenoszony przez systemy wodociągowe czy kanalizacyjne (raport WHO).

Światowy Dzień Wody obchodzimy co roku 22 marca. Z tej okazji  zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy za tak liczną odpowiedź. Postanowiliśmy, że wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają od nas upominki, a wybrane prace nagrody głowne.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 

 

System jakości w naszym Laboratorium Wody został po raz jedenasty zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Po przeprowadzonym w dniu 10 stycznia 2020 r.  audycie kontrolnym, wydana została decyzja rozszerzająca zatwierdzony zakres badań wody przeznaczonej do spożycia o siedem nowych parametrów. Jednym z nich jest wykrywanie bakterii grupy coli i E coli innowacyjną metodą Colilert.

Światowy Dzień Wody obchodzimy co roku 22 marca. Hasło tegorocznego święta to Woda a zmiana klimatu.  
Oba te zjawiska są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą 
może ochronić zdrowie i uratować życie. 

Nie możemy sobie pozwolić na stratę czasu. Każdy z nas może odegrać ważną rolę.

Z tej okazji, jak co roku, zapraszamy wszystkie dzieciaki i młodzież do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym.  


	

 

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14