x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Aktualności

KOMUNIKAT
2020-10-08

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Powiecie Dębickim i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że Dział Obsługi Klienta Wodociągów Dębickich przechodzi czasowo na zdalną obsługę klientów.

Prosimy o kontakt:

  • telefoniczny pod numerem 14 670 68 14,
  • e-mail: bok@wodociagi.debickie.pl
KOMUNIKAT
2020-05-05

Szanowni Państwo,

 

1. Informujemy, iż od dnia 11 maja 2020 r. Wodociągi Dębickie wznawiają  włączenia i odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu odpowiednich warunków tj.:

a) W skład komisji odbiorowej wchodzić będzie po jednej osobie reprezentującej każdą ze stron: Inwestora, Wykonawcy, Wodociągów Dębickich;

b) Każdy członek Komisji nie może wykazywać objawów chorobowych, posiadać maseczkę oraz rękawiczki. 

2. Kasa w Wodociągach Dębickich została zlikwidowana. Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat za wodę na rachunek wskazany na otrzymanej fakturze.

Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wodę i ścieki bez prowizji w Oddziałach Banku Pekao S.A. przy ul. Kościuszki i ul. Głowackiego.

3. Prace związane z wymianą wodomierzy, zaworów przy wodomierzach pozostają w dalszym ciągu wstrzymane do odwołania, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych, które będą usuwane po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

W dniu 24 września br. oficjalnie przekazano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Prace budowlane zakończono 6 miesięcy wcześniej niż planowano, a wartość inwestycji przekroczyła 20 mln zł netto z czego 16,7 mln zł sfinansowano dotacją z Funduszu Spójności.

 

W ramach Dni Funduszy Europejskich dębicka młodzież przedstawiła problem zanieczyszczenia świata oraz wskazała szansę na zmianę, jaką jest wykorzystanie innych niż tradycyjne metod wytwarzania energii.  Jako przykład opowiedziała  o projeckie unijnym, zrealizowanym przez Wodociągi Dębickie - instalacji fotowoltaicznej, zaspokajającej 25% zapotrzebowania Zakładu na energię.

Zachęcamy do obejrzenia bardzo ciekawego filmu w wykonaniu naszej dębickiej młodzieży. 

 

 

 

 

W maju br. zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy. Prace budowlane trwały rok. 
W ramach robót wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności 3000 m3 wraz rurociągami technologicznymi. Wartość inwestycji wyniosła  5.,7 mln zł netto, w tym dotacja 3,3 mln zł.

W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy starania o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji na realizację  projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Nasze starania zostały zakończone sukcesem.

 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową  w ul. Kosynierów Racławickich w  Dębicy o długości ok. 0,64 km – to pierwszy etap kolejnego rozpoczętego zadania w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej  Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego przy współudziale środków unijnych, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy został zakupiony wózek widłowy, który ma za zadanie poprawić komfort pracy, jak również zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

Zakupu wózka widłowego dokonano w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków BHP w Wodociągach Dębickich”, dofinasowanie w kwocie 30 tys. zł „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konkurs nr 2019.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Zarząd Wodociągów Dębickich zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a dokonany zakup wózka widłowego ma charakter prewencyjny, przyczyniający się do poprawienia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników.

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. uruchomiły na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy naziemną elektrownię fotowoltaiczną o mocy łącznej 196 kWp.

Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci. W marcu udało się wyprodukować pierwsze kilowatogodziny  energii. W godzinach największego nasłonecznienia instalacja zabezpieczy 70 – 90 proc. bieżącego zapotrzebowania mocy. W skali roku realnie jest to ok. 20-25 proc. energii, którą zużywa się na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii koronawirusa. Wg WHO ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez system zaopatrzenia w wodę jest niskie. Do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 może być przenoszony przez systemy wodociągowe czy kanalizacyjne (raport WHO).

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14