x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy realizacji Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych
przy realizacji Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica
z modernizacją oczyszczalni ścieków”


 

W dniu 12 kwietnia 2018 roku została zawarta pomiędzy Wodociągami Dębickimi Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00 Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 21 773 812,50 zł. Planowany okres zakończenia realizacji projektu 31.12.2021 r.

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

• specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

• lub formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zaniechają podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z w/w mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

 

 

 

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14
 
 

   
Kasa czynna:
 
poniedziałek
8.00 - 16.00
wtorek - piątek
8.00 - 14.00