x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1 : 

Czy istnieje możliowść wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej ?

Odpowiedź :

Nie - nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Nie przestrzeganie tego zakazu grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny do
10.000 zł.Pytanie 2
 : 

Chciałam się dopytać jakie są procedury i koszty podłączenia drugiego licznika, mierzącego wykorzystanie wody do podlewania ogródka

Odpowiedź :
  
Warunki montażu dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu są następujące :
1. Odbiorca wody winien wystąpić z wnioskiem o zamontowanie wodomierza do podlewania ogrodu (koszty montażu ponosi Odbiorca).

2. Odbiorca przygotowuje instalację do podlewania ogrodu na własny koszt.
3. Wodomierz zostanie zamontowany obok wodomierza głównego jako licznik równoległy (nie jako podlicznik) przez przedstawiciela "Wodociągów Dębickich"   

4. Instalację do podlewania należy wykonać jako oddzielną w stosunku do instalacji     głównej. Za zaworem za licznikiem należy  zamontować  zawór  antyskażeniowy.
5. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela "Wodociągów Dębickich" (zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna).
6. Za pobór wody naliczana będzie opłata wg wskazań licznika oraz stała opłata 
abonamentowa przez cały rok.
Pytanie 3 : 

Dlaczego i za co muszę płacić abonament ? 

Odpowiedź :
 
Abonament to opłata za gotowość do dostarczenia wody bądź przyjęcia ścieków  przez przedsiębiorstwo od odbiorcy. Jej wielkość jest stała, niezależna od ilości zużytej wody, czy odprowadzania ścieków  Nawet jeśli ktoś nie zużyje litra wody, ale posiada przyłącze do instalacji, jest "gotowy" do pobrania wody, a „Wodociągi” do jej dostarczenia W poprzednich latach ta opłata była ukryta w cenie wody, co narażało na większe koszty odbiorców zużywających jej duże ilości. Osoby, które posiadają przyłącz wody , a z niej nie korzystały /własne studnie/ nie płaciły nic, pomimo ponoszenia przez przedsiębiorstwo kosztów obsługi tej sieci.

Na podstawie art. 23, art. 25 i art.27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.” w sprawie określenia taryf, wzoru o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” przedsiębiorstwo  wprowadziło opłatę abonamentową uwzględniając rzeczywiste koszty ponoszone przez zakład za świadczone usługi bądź gotowość ich świadczenia.
Na koszty powyższe składają się koszty obsługi technicznej /utrzymanie i konserwacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych /oraz koszty obsługi sprzedaży.