x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Jakość wody

Odbiorcami naszej wody jest około 95% mieszkańców miasta oraz kilkuset mieszkańców gminy Dębica. Z tej wody korzystają również zakłady pracy , szkoły, przedszkola i inne instytucje.
Każdego dnia dostarczamy jej ok. 8 tysięcy m3.
Kontrolę jakości wody uzdatnionej na bieżąco prowadzi nasze Laboratorium Wody. Badania analityczne wody obejmują:
  • stały monitoring wody surowej ujmowanej z rzeki Wisłoki
  • kontrolę jakości wody uzdatnionej podawanej do sieci
  • kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
  • kontrolę jakości wody wodociągowej w końcowych punktach sieci (bezpośrednio u odbiorcy)
  • kontrolę jakości wody po usuniętych awariach
Badania prowadzane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. , poz. 1989).


WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY


ŚREDNIE WYNIKI PODSTAWOWYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ PODAWANEJ DO SIECI W LIPCU 2017r.

 

Lp.  Parametr   Jednostka  Wartość Wartość dopuszczalna wg obowiązującego Rozporządzenia
1. Barwa mg/l Pt 6 akceptowalna
2. Zapach - akceptowalny akceptowalny
3. Odczyn pH - 7,7 6,5 - 9,5
4. Mętność NTU 0,21 1
5. Przewodność µS/cm 404 2500
6. Amoniak mg/l < 0,04 0,5
7. Azotany mg/l 3,8 50
8. Azotyny mg/l < 0,002 0,5
9. Chlor wolny mg/l 0,25 0,3
10. Glin µg/l <40 200
11. Twardość ogólna mgCaCO3/l 190 60 - 500
12. Chlorki mg/l 12 250
13. Siarczany mg/l 40 250
14. Mangan µg/l <40 50
15. Żelazo µg/l <60 200
16. Fluorki mg/l 0,10 1,5
17. Bakterie grupy coli jtk 0 0
18. Escherichia coli jtk 0 0
19. Enterokoki jtk 0 0
20. Clostridium perfringens jtk 0 0

Niezależnie od naszych badań, woda uzdatniona kontrolowana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Ponadto okresowo wykonywane są badania w dużo szerszym zakresie przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Orzeczenia tych organów potwierdzają , że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania określone przepisami krajowymi i unijnymi.


DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT TWARDOŚCI WODY

Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych , głównie węglanów , wodorowęglanów ,chlorków , siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.
Rozróżnia się dwa rodzaje twardości wody:
  • przemijającą (pochodzącą głównie od wodorotlenków, węglanów lub wodorowęglanów wapnia oraz magnezu, które podczas gotowania wytrącają  się w postaci osadów węglanów)
  • nieprzemijającą (spowodowaną obecnością siarczanów, które pozostają  w wodzie po gotowaniu).
Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. dopuszczalna norma twardości ogólnej wody nie powinna przekraczać 500 mg/l CaCO3.
Twardość naszej wody utrzymuje się w przedziale 180-250 mg/l CaCO3.
Dębicka woda jest więc wodą o średniej twardości.

Twardość wody jest wyrażona w mg/l CaCO3. W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:
- stopień niemiecki (oDH) = 17,8 mg CaCO3/l,
- stopień francuski(oF) = 10 mg CaCO3/l,
- stopień angielski(oClarka) = 14,3 mg CaCO3/l.

Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

 Jednostki mmol/l mval/l ºniem. ºang. ºfranc. mg CaCO3/l
 mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
 mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
 ºniemieckie 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
 ºangielskie 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
 ºfrancuskie 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
 mg CaCO3/l 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

Przykład przeliczenia:
Twardość wody = 200mg CaCO3/l w:
- w stopniach niemieckich będzie równa   200: 17,8 = 11,2
- w stopniach angielskich będzie równa    200 : 14,3 = 14
- w stopniach francuskich będzie równa   200 : 10 = 20
- w milimolach/l będzie równa                 200 : 100 = 2

Opisowe określenia skali twardości wody

Twardość ogólna
 Woda (mg CaCO3/l) (mmol/l) (mval/l) (stopnie niemieckie)
 Bardzo miękka 0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
 Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
 Średnio twarda 170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
 Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
 Bardzo twarda >510 >5,35 >10,7 >30

 
Kontakt   
Centrala 
14 670 51 71

Fax
14 677 94 27

Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14
 
 
 
 

   
Kasa czynna:
 
poniedziałek
8.00 - 16.00

 
wtorek - piątek
8.00 - 14.00
 

 

Szczegóły na stronie www.debica.urzadsms.pl